Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

 

Ερώτηση 1 από 20

1. Ένα άτομο με  Κοιλιοκάκη  δεν μπορεί να καταναλώσει:
 
 
 
 

Ερώτηση 1 από 20

Ερώτηση 2 από 20

2. Η Κοιλιοκάκη αντιμετωπίζεται  μέσω:
 
 
 
 

Ερώτηση 2 από 20

Ερώτηση 3 από 20

3. Οι άτυπες μορφές κοιλιοκάκης εκδηλώνονται με:
 
 
 
 

Ερώτηση 3 από 20

Ερώτηση 4 από 20

4. Από τα παρακάτω ποιο ΔΕΝ αποτελεί σύμπτωμα της νόσου: 
 
 
 
 

Ερώτηση 4 από 20

Ερώτηση 5 από 20

5. Ποια από τις παρακάτω παθήσεις μπορεί να συνυπάρξει με την κοιλιοκάκη:
 
 
 
 

Ερώτηση 5 από 20

Ερώτηση 6 από 20

6. Η κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανισθεί:
 
 
 
 

Ερώτηση 6 από 20

Ερώτηση 7 από 20

7. Τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίσουν στο δέρμα:
 
 
 
 

Ερώτηση 7 από 20

Ερώτηση 8 από 20

8. Τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίσουν στο γαστρεντερικό:
 
 
 
 

Ερώτηση 8 από 20

Ερώτηση 9 από 20

9. Για τη διάγνωση της νόσου είναι απαραίτητο: 
 
 
 
 

Ερώτηση 9 από 20

Ερώτηση 10 από 20

10. Ένα άτομο που πάσχει από κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίσει στην περιοχή του στόματος:
 
 
 
 

Ερώτηση 10 από 20

Ερώτηση 11 από 20

11. Ένα άτομο που πάσχει από κοιλιοκάκη μπορεί να έχει έλλειψη βιταμινών:
 
 
 
 

Ερώτηση 11 από 20

Ερώτηση 12 από 20

12. Στην περίπτωση της κοιλιοκάκης παρατηρείται:
 
 
 
 

Ερώτηση 12 από 20

Ερώτηση 13 από 20

13. Τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη:
 
 
 
 

Ερώτηση 13 από 20

Ερώτηση 14 από 20

14. Από κοιλιοκάκη μπορούν να νοσήσουν άτομα:
 
 
 
 

Ερώτηση 14 από 20

Ερώτηση 15 από 20

15. Άτομα που έχουν την υποψία ότι πάσχουν από κοιλιοκάκη και δεν έχουν διαγνωσθεί πρέπει:
 
 
 
 

Ερώτηση 15 από 20

Ερώτηση 16 από 20

16. Οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη μπορούν να καταναλώσουν:
 
 
 
 

Ερώτηση 16 από 20

Ερώτηση 17 από 20

17. Για την αποφυγή της επιμόλυνσης πρέπει:
 
 
 
 

Ερώτηση 17 από 20

Ερώτηση 18 από 20

18. Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη που διατίθενται στην αγορά φέρουν ειδικό σήμα που απεικονίζει:
 
 
 
 

Ερώτηση 18 από 20

Ερώτηση 19 από 20

19. Ένα άτομο με Κοιλιοκάκη  δεν μπορεί να καταναλώσει:
 
 
 
 

Ερώτηση 19 από 20

Ερώτηση 20 από 20

20. Κάποιος πάσχων από δυσανεξία στη γλουτένη μπορεί από αλκοολούχα ποτά να καταναλώσει:
 
 
 
 

Ερώτηση 20 από 20